За зрелостници

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

НАПС- Плевен приема документи за:

Икономически университет- Варна

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Югозападен университет- Благоевград

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

Технически университет – София

Техническите университети – Пловдив и Сливен

Технически университет – Габрово

Тракийски университет – Стара Загора

Аграрен университет – Пловдив

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Университет „проф. Ас. Златаров“ – Бургас

Лесотехнически университет – София

Висше строително училище „Л. Каравелов“ – София

Висше транспортно училище „Т. Каблешков“ – София

Химикотехнологичен и металургичен университет – Сф

Минно- геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – Сф

УНСС- София

 

Плевен

пл. „Възраждане“ 7 (фонтаните), читалище „Съгласие“

тел. 0887 383643,    0878 708121

Работно време: 

 21.06.2018 г. – 05.07.2018 г.  (понеделник- петък)

09.00 – 18.00


Нов български университет – Програма „Мениджмънт на екскурзоводството и туристическата анимация“


 

Кандидатстудентска кампания медицински университет Плевен

Кандидатстудентска борса 2018


Един от  водещите английски университети – Sheffield Hallam University


МАТУРИ 2017 – ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Нов български университет

Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” и Магистърска програма „Управление на луксозното хотелиерство”

Кратко представяне на Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

Прием в УНСС

През 2017 година приемът в специалност Социология в УНСС ще се осъществява по два начина: с досегашния единен тест за прием и с новата възможност – с отличени разработки от конкурс за есе. Националния конкурс за есе се организира от катедра Икономическа социология в УНСС и ще се състои в два тура. Цялата информация относно приема и конкурса, както и всички наши учебни планове и профили на академичния състав можете да намерите на сайта ни http://departments.unwe.bg/soc.


Срещи с висши учебни заведения

През месец февруари в ПГ по туризъм „Алеко Константинов“ се проведоха срещи с висши учебни заведения в страната и представител на бизнеса за ориентиране на учениците и реализацията им на пазара на труда и предстоящият им избор за продължаване на образованието. Презентирани са УНСС, Русенски университет „Ангел Кънчев“, HVD hotels „Мiramar“- Обзор. Учениците имаха възможност да дискутират възможностите за своето кариерно развитие, гледаха презентации и им бяха предоставени брошури и визитки за контакти. А след представянето на Стопанска академия „Д.А.Ценов“ – Свищов, за учениците бяха изпратени допълнително по пощата рекламни листовки и мартенички.

Снимки

Кандидат студентски справочник 2017 г.

НАПС – Плевен приемакандидатстудентски документи

Варненски свободен университет

Бакалавърска програма „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството”

През 2016 г. Колеж по туризъм – Варна организира предварителни  и основни кандидатстудентски изпити

Изпитни материали за Държавни зрелостни изпити

http://priem.tu-sofia.bg/university/174
http://priem.tu-sofia.bg/newsEvents/90
http://mtf.tu-sofia.bg/

 

Най-често задавани въпроси?

 • Ще се явявам ли тази година на матури?

Да, ако си ученик 12 клас и завършиш успешно учебната година (т.е. имаш минимум среден (3) по всеки от изучаваните предмети).

 • Задължително ли е да се явя на матури?

Да, ако искаш да получиш диплома за средно образование.

 • Защо ми е диплома за средно образование?

Без диплома за средно образование не можеш да кандидатстваш във висше училище.

 • Какво ще стане, ако не се явя на матури?

По твоя желание ще получиш удостоверение за завършен гимназиален етап, с което можеш да започнеш работа или да продължиш да се обучаваш за придобиване на квалификация по професия.

 • А може ли да се явя на матури по-късно и да получа диплома за завършено средно образование?

Да, можеш да се явиш на всяка следваща сесия.

 • Колко са задължителните матури?

Задължителните матури са две – едната е по български език и литература, а другата избираш сам от следните учебни предмети:

– чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език)

– математика

– физика и астрономия

-биология и здравно образование

-химия и опазване на околната среда

-история и цивилизация

-география и икономика

-предметен цикъл „Философия“

 • Кога се провеждат матурите?

Матурите се провеждат два пъти годишно – през юни и през септември. Датите на изпитите през тази учебна година можеш да видиш на електронната страница на Министерството на образованието и науката www.mon.bg

 • Какво трябва да направя, за да се явя на матури?

За да се явиш на матури, през м. февруари трябва да подадеш заявление до директора на училището, в което да посочиш и по кои учебни предмети желаеш да положиш изпит. След подаване на заявлението не можеш да променяш желанията си. Образец на заявлението ще бъде публикуван на електронната страница на МОН.

 • Кой ще проверява матурите?

Всички изпитни работи са анонимни и се проверяват и оценяват от национална  комисия по съответния учебен предмет. В нея участват учители и преподаватели от висшите училища от цялата страна.

 • Къде се вписват оценките от матурите?

Оценките от матурите се вписват (с точност до 0, 01) в дипломата за завършено средно образование.

 • За какво служат оценките от матурите?

Оценките от матурите служат за изчисляване на общия успех за завършено средно образование. Някои висши училища могат да ги използват като балообразуващи оценки.

 • Мога ли да постъпя във висше училище с оценките си от матурите, без да полагам кандидатстудентски изпит?

Да. По свое решение някои висши училища приемат оценките от матурите вместо оценки от кандидатстудентски изпит.

 • Може ли да се явя и на други изпити, ако поискам?

Да, можеш да се явиш на колкото изпити пожелаеш от изброените по-горе учебни предмети.

 • Какво става, ако получа Слаб(2) на някои от двата задължителни изпита?

Няма да получиш диплома за завършено средно образование и ще трябва да се явиш отново на съответния изпит. По свое желание може да получиш удостоверението за завършен гимназиален етап.

 • Колко пъти може да се явявам на матура?

Можеш да се явяваш неограничен брой пъти до успешното полагане на изпита.

 • Какво става, ако получа слаба оценка или или ако съм пожелал, но не съм се явил на допълнителна матура?

Независимо, че си получил оценка слаб(2) или не си се явил на допълнителна матура, получаваш диплома за средно образование. Слабата оценка няма да се впише в дипломата ти.

 • Може ли да си повиша оценката от матурата?

Не, оценките са окончателни.

 • В каква форма ще се проведат изпитите?

Всяка матура ще се проведе под формата на тест. Част от въпросите са с няколко възможности за отговор, само един от които е верен, при други въпроси ще трябва да дадеш кратък свободен отговор. По БЕЛ, история, география, философия, чужд език и математика ще трябва да създадеш кратък текст или да решиш задача.

 • Колко време  продължават матурите?

Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.