ГРАФИК за провеждане на изпитите през януарска сесия на учебната 2017/2018 година Професия Хотелиер, специалност Организация на хотелиерството, ХІІ клас, самостоятелна форма на обучение

 

ГРАФИК за провеждане на изпитите през януарска сесия на учебната 2017/2018 година Професия Хотелиер, специалност Организация на хотелиерството, ХІІ клас, самостоятелна форма на обучение