ГРАФИК за провеждане на изпитите през януарска сесия на учебната 2017/2018 година Професия Сътрудник социални дейности, специалност Социална работа с деца и семейства в риск, Х клас, самостоятелна форма на обучение

 

ГРАФИК за провеждане на изпитите през януарска сесия на учебната 2017/2018 година Професия Сътрудник социални дейности, специалност Социална работа с деца и семейства в риск, Х клас, самостоятелна форма на обучение